Aðalfundur SÍ fer fram á morgun

0
482

Aðalfundur Skáksambands Íslands verður haldinn laugardaginn 26. maí nk. kl. 10.00 í húsnæði TR, Faxafeni 12.

Dagskrá:  Venjuleg aðalfundarstörf.

Minnt er á 9. gr. laga S.Í., en sú grein hljóðar svo:

9. grein.

Við atkvæðagreiðslu á aðalfundi á hvert félag eitt atkvæði enda geti sýnt fram á a.m.k. 10 félagsmenn með lögheimili á Íslandi og geti sýnt fram á virka skákstarfsemi.  Eitt atkvæði bætist við hjá félagi fyrir hverja sveit sem það sendir í Íslandsmót skákfélaga það árið. Við atkvæðagreiðslu um kjörbréf í upphafi fundar skal gilda sú regla, að hvert félag fari ekki með fleiri atkvæði en það hafði á aðalfundi árið áður.  Enginn fulltrúi getur farið með meira en eitt atkvæði á fundinum.  Við atkvæðagreiðslur á aðalfundi ræður einfaldur meirihluti atkvæða, nema um þau mál sem sérstaklega eru tilgreind í þessum lögum.

Einnig skal bent á 6. grein:

Standi aðildarfélag í gjaldfallinni skuld við sambandið hefur það ekki rétt til að eiga fulltrúa á aðalfundi.  Skákdeildir í félögum geta átt aðild að sambandinu, enda hafi þá minnst 10 menn bundist slíkum samtökum.  Heimilt er tveimur eða fleiri aðildarfélögum í sama landshluta að stofna með sér svæðissamband.

Hjálagt: Lagabreytingatillögur og ársreikningur SÍ