Reglur um val keppenda á barna- og unglingaskákmót erlendis

Uppfærðar á stórnarfundi SÍ, 7. febrúar 2023. 

Reglugerð um þátttöku barna og unglinga á alþjóðlegum barna- og unglingaskákmótum FIDE og ECU.

1. Þau börn og unglingar sem uppfylla lágmarks stig SÍ (sjá töflu) eru valin sem fulltrúar Íslands á alþjóðleg barna- og unglingamót FIDE og ECU, svo framarlega sem þau mót séu sett á dagskrá af SÍ, og svo framarlega sem fulltrúar Íslands standist frekari kröfur eins og kveðið er á um í þessari reglugerð eins og fjölda tefldra skáka og þátttöku á NM í skólaskák. Stjórn SÍ skal leitast eftir því að setja mót á dagskrá og velja keppendur samkvæmt reglugerð þessari eigi síðar en þremur mánuðum fyrir mót.

2. Skilgreiningar

a) Heimsafreksmörk: Ef líklegt er að keppandi lendi í efsta fjórðungi móts.
b) Afreksmörk: Ef líklegt er að keppandi lendi í efri helmingi móts.
c) Lágmörk: Ef líklegt er að keppandi verði ofar en í neðsta fjórðungi mótsins.

3. Kostnaðarhlutfall er sem hér segir

a) Efri afreksmörk – SÍ greiðir allan kostnað
b) Afreksmörk – SÍ greiðir helming kostnaðar
c) Lágmörk – Keppandi ber allan kostnað sjálfur

SÍ greiðir kostnað við einn fararstjóra að lágmarki á þau mót sem það hefur á dagskrá.

4. Efni SÍ til sérstakrar fjáröflunar vegna þátttöku á þessum mótum er keppendum skylt að taka þátt í þeirri fjáröflun.

5. Eftirfarandi tafla segir til um þann styrkleika sem SÍ setur sem lágmark og einnig tilgreinir hún afreksmörkin. Miðað er við sömu aldursflokka og keppt er á HM/EM ungmenna (slétt ár).

Uppfært eftir stigauppfærslu 1. mars 2024.

Strákar (e. 1. mars) Stelpur (e. 1. mars)
Heims Afreks Lágmark Heims Afreks Lágmark
U20 2450 2250 2000 2150 2000 1850
U19 2400 2250 2000 2100 1970 1850
U18 2350 2200 2000 2100 1970 1850
U17 2300 2150 1970 2000 1910 1790
U16 2250 2100 1940 1970 1850 1730
U15 2200 2000 1880 1910 1820 1700
U14 2100 1940 1790 1880 1760 1640
U13 2000 1880 1730 1820 1700 1580
U12 1940 1820 1670 1730 1640 1550
U11 1850 1730 1610 1670 1580 1490
U10 1790 1670 1520 1610 1520 1430
U9 1700 1580 1460 1550 1460 1400
U8 1610 1490 1400 1460 1400 1400

 

Afreksmörk fyrir 1. mars 2024.

Strákar (f. 1. mars) Stelpur (f. 1. mars)
Heims Afreks Lágmark Heims Afreks Lágmark
U20 2450 2250 2000 2150 2000 1750
U19 2400 2250 2000 2100 1950 1750
U18 2350 2200 2000 2100 1950 1750
U17 2300 2150 1950 2000 1850 1650
U16 2250 2100 1900 1950 1750 1550
U15 2200 2000 1800 1850 1700 1500
U14 2100 1900 1650 1800 1600 1400
U13 2000 1800 1550 1700 1500 1300
U12 1900 1700 1450 1550 1400 1250
U11 1750 1550 1350 1450 1300 1150
U10 1650 1450 1200 1350 1200 1050
U9 1500 1300 1100 1250 1100 1000
U8 1350 1150 1000 1100 1000 1000

 

Miðað er við alþjóðleg skákstig. Aldur miðast við afmæli á viðkomandi ári. Afreks- og lágmörk eru unnin úr mótstöflum EM & HM barna og unglinga og skulu yfirfarin árlega.

Ekki er miðað við skákstig á ákveðnum punkti heldur er nægjanlegt að hafa náð viðkomandi skákstigum sex mánuðum áður en val keppenda fer fram.

6. Lágmarks virkni til að geta keppt sem fulltrúi Íslands í alþjóðlegri keppni barna og unglinga skal vera; að hafa teflt 25 kappskákir reiknaðar til alþjóðlegra skákstiga á síðustu 12 mánuðum. Þó skal tekið tillit til aðstæðna ungra skákmanna af landsbyggðinni.

7. Stjórn SÍ skipar ár hvert ráðgjafarnefnd sem fylgist sérstaklega með því hvort tilefni sé til að veita undanþágu frá stigalágmörkum og virknireglum .

8. Þátttaka í opnum flokki í NM í skólaskák er skilyrði fyrir vali á önnur mót á vegum SÍ. Ráðgjafarnefnd metur hvort forföll keppenda sem voru valdir á NM séu réttmæt.

Viðauki I

Við gerð taflna í þessari reglugerð var stuðst við HM og EM ungmenna árið 2019, 2022 og 2023.

Tekið var meðaltal mótanna miðað upphaflega töfluröð keppenda. Fundið var út hvaða stig þeir keppendur sem eru í neðstir í efsta fjórðungi mótsins, sá keppandi er í miðju töfluröð og sá sem er neðstur í þriðja fjórðungi mótins. Meðaltal EM og HM er námundað í næstu 50 stig.

Dæmi: 100 manna flokkur – stuðst er við stig þeirra sem eru nr. 25 (heimsafreksmörk), 50 (afreksmörk) og 75 (lágmörk) í töfluröð keppenda.

Oddatöluár eru meðaltal sléttatöluáranna og námundað í næsta 50.

Töflur eru uppfærðar ár hvert.

Viðauki II

Vinnuskjal sem sýnir útreikninga afreksmarkanna.

Viðauki III

ELDRI REGLUR (EKKI LENGUR Í GILDI)

Reglugerð um þátttöku barna og unglinga á alþjóðleg barna- og unglingaskákmótum FIDE og Evrópuskáksambandsins.

 1. Þau börn og unglingar sem uppfylla lágmarks stig SÍ (sjá töflu) eru valin sem fulltrúar Íslands á alþjóðleg barna- og unglingamót FIDE og Evrópuskáksambandsins, svo framalega sem þau mót séu sett á dagskrá af SÍ, og svo framarlega sem fulltrúar Íslands standist frekari kröfur eins og kveðið er á um í þessari reglugerð eins og virkni og þátttöku á NM í skólaskák.
 2. Ef barn eða unglingur ermeð þann styrkleika sem talinn er þurfa til að lenda í miðjum hópi eða ofar á HM/EM barna og unglinga  (sjá töflu),  þá skilgreinir SÍ þann einstakling sem afreksbarn eða afreksungling.
 3. Afreksunglingum og afreksbörnum er boðið á þau mót sem SÍ setur á dagskrá og er meirihluti ferðakostnaðar greiddur. Miðað er við að afrekskrakkar taki þátt í ferðakostnaði sem nemi þriðjungi. Aðrir fulltrúar Íslands greiða sinn ferðakostnað sjálfir, en er bent á styrki úr almenna styrktarkerfi SÍ og einnig getur þeim staðið til boða kjör eins og ókeypis uppihald frá mótshöldurum.
 4. Efnir SÍ til sérstakar fjáröflunar vegna þátttöku á þessum mótum er keppendum skylt að taka þátt í þeirri fjáröflun.
 5. Eftirfarandi tafla segir til um þann styrkleika sem SÍ setur sem lágmark og einnig tilgreinir hún afreksmörkin.Miðað er við íslensk skákstig. Aldur miðast við afmæli á viðkomandi ári. T.d. teljast þeir 11 ára sem fæddir eru árið 2000, fyrir mót á árinu 2011. Afreksmörkin eru unnin úr mótstöflum EM&HM barna og unglinga árið 2010.
Drengir Stúlkur
Aldur Lágmark Afreks Lágmarks Afreks
11 ára 1400 1650 1300 1475
12 ára 1500 1750 1350 1575
13 ára 1600 1850 1400 1675
14 ára 1700 1950 1450 1775
15 ára 1800 2040 1500 1850
16 ára 1900 2125 1550 1925
17 ára 2000 2190 1600 1975
18 ára 2100 2250 1650 2025
19 ára 2150 2300 1700 2075
20 ára 2200 2350 1750 2125
 1. Vegna ónákvæmni fyrstu stiga skal lágmarksfjöldi skáka vera 25 til þess að þau séu marktæk.
 2. Fyrir börn yngri en 11 ára metur ráðgjafarnefnd skipuð af stjórn SÍ hver þeirra eiga erindi á alþjóðleg barnamót, einnig metur sama nefnd hver þeirra teljast til afreksbarna. Ráðgjafanefnd skilar áliti hvað þetta varðar til SÍ.
 3. Ráðgjafarnefndin skal skipuð skólastjóra Skákskólans og tveim öðrum aðilum sem taldir eru þekkja vel til ungra skákmanna og geta metið getu og framtíðarhorfur þeirra.Stjórn SÍ skipar nefndina og tekur allar lokaákvarðanir.
 4. Lágmarks virkni til að geta keppt sem fulltrúi Íslands í alþjóðlegri keppni barna og unglinga skal vera; að hafa teflt 25 kappskákir reiknaðar til íslenskra stiga á síðustu 12 mánuðum.Þó skal tekið tillit til aðstæðna ungra skákmanna af landsbyggðinni og barna yngri en 11 ára.
 5. Við upphaf hvers starfstímabils stjórnar SÍ (1.júní)  skal stjórnin í samráði við Skákskóla Íslands ákveða í hvaða barna- og unglingamótum Ísland taki þátt frá 1.júlí fram til 30.júní næsta ár. Um leið eru þeir einstaklingar sem uppfylla stigalágmörkin og afreksmörkin útnefndir og gildir útnefningin til áramóta.   Að lokinni birtingu stigalista 1. desember er á sama hátt útnefnt og gildir sú útnefning frá 1.janúar til 30.júní.  Stjórn SÍ er heimilt að veita undanþágu frá stigalágmörkum og virknireglum við sérstakar aðstæður. Einnig getur stjórnin að undangenginni ráðleggingu ráðgjafarnefndarinnar hækkað einstakling upp í afrekshópinn.
 6. Þátttaka í opnum flokki í NM í skólaskák er skilyrði fyrir vali á önnur mót á vegum SÍ.  Stjórn SÍ og Skákskólinn meta hvort forföll keppenda sem voru valdir á NM séu réttmæt.
 7. Miðað er við að SÍ greiði kostnað við fararstjóra ef fleiri en tveir keppendur fara á mót.

 

Samþykkt á stjórnarfundi í júní 2011.

Reglur um val keppenda á barna-og unglingaskákmótum fyrir Íslands hönd

 1. Fulltrúar Íslands verða að uppfylla eftirfarandi stigalágmörk:

drengir                                stúlkur

0-10 ára                     1300                                    1250

11-12 ára                   1500                                    1350

13-14 ára                  1700                                     1450

15-16 ára                  1900                                     1550

17-18 ára                  2100                                     1650

19-20 ára                  2200                                    1750

 1. Taka skal mið af íslenskum skákstigum birtum 1. júní og 1. desember ár hvert.  Stig nýjasta lista gilda.  Stig taka gildi mánuði frá birtingu þeirra.
 2. Við upphaf hvers starfstímabils stjórnar SÍ skal stjórnin í samráði við Skákskóla Íslands ákveða á hvaða barna-og unglingamótum Ísland muni taka þátt í það starfsárið og um leið tilnefna keppendur í samræmi við stigalágmörk á þau mót sem liggja fyrir fram að áramótum.  Að lokinni birtingu stigalista 1. desember verða keppendur tilnefndir á þau mót sem liggja fyrir út starfsárið.  Uppfylli fleiri en einn skákmaður stigalágmörkin verður mótum skipt á milli þeirra sem uppfylla lágmörkin.  Sá sem er með hæstu stigin í sínum flokki fær að velja sér mót, annar stigahæsti fær svo að velja sér mót o.s.frv.  Stjórn SÍ skal hafa það að leiðarljósi að öll börn og ungmenni sem uppfylli lágmörkin skuli tefla fyrir Íslands hönd með einum eða öðrum hætti.  Sé stigahæsti einstaklingurinn af einhverjum orsökum forfallaður (t.d. gefi ekki kost á sér eða sé í banni vegna brota á hegðunarreglum) skal velja næststigahæsta einstaklinginn og svo koll af kolli svo lengi sem þessir einstaklingar uppfylli stigalágmörkin.  Uppfylli enginn stigalágmörk viðkomandi flokks verður ekki sendur keppandi í þann flokk.  Þó er stjórn SÍ heimilt að veita undanþágu frá stigalágmörkum ef sérstaklega stendur á.
 3. Þegar metin er virkni skal miða við 15 kappskákir síðustu 12 mánuði.  Tekið skal tillit til aðstæðna ungra skákmanna af landsbyggðinni.
 4. Þátttaka í NM í skólaskák er skilyrði fyrir vali á önnur mót á vegum SÍ.  Stjórn SÍ og Skákskólinn meta hvort forföll valdra keppenda á NM séu réttmæt.
 5. Keppendum skal gert grein fyrir vali SÍ um leið og það liggur fyrir.
 6. Liðir 1 og 3 gilda ekki um NM í skólaskák, þar skal ávallt senda stigahæstu keppendurna í hverjum flokki, án tillits til stigalágmarka.