Reglugerð um Íslandsmót grunnskólasveita í skák

Reglugerð um Íslandsmót Grunnskólasveita í Skák
Páll Sigurðsson
24. mars 2006
Samþykkt 19. maí. 2005
Breytingar gerðar 23.mars 2012

REGLUGERÐ UM ÍSLANDSMÓT GRUNNSKÓLASVEITA Í SKÁK

1. grein.

Skáksamband Íslands heldur árlega Íslandsmót grunnskólasveita á tímabilinu febrúar til júní. Keppnin er sveitakeppni og er öllum grunnskólum heimil þátttaka. Stjórn S.Í. er heimilt að fela aðildarfélögum þess , grunnskólum eða öðrum viðeigandi aðilum mótshaldið til lengri eða skemmri tíma.

2. grein.

Í hverri sveit skulu vera fjórir aðalkeppendur auk 1-4 til vara, sem eru nemendur 1. – 10. bekkjar grunnskólans. Skulu þeir allir vera úr sama skólanum. Þeir sem hætta í skólanum geta tekið þátt í Íslandsmótinu. Séu þeir nemendur í öðrum skóla þegar keppnin hefst þá verða þeir að tefla fyrir þann skóla.
Tilkynna skal um borðaröð keppenda fyrir upphaf 1. umferðar og má ekki breyta röðinni eftir það. Forfallist fyrsta borðs maður skal annars borðs maður flytjast upp á fyrsta borð og þannig koll af kolli. Varamaður kemur inn á fjórða borð.
Óheimilt er að færa keppendur á milli sveita til dæmis úr b-sveit yfir í a-sveit. Keppendum skal raðað á fyrsta til fjórða borð eftir skákstyrkleika. Við mat á skákstyrkleika skal hafa hliðsjón af skákstigum og árangri í opinberum skákmótum. Enginn keppandi má tefla fleiri en eina skák í sömu umferð.
Sé augljóslega brotið gegn ofangreindum reglum hefur skákstjóri heimild til að dæma skákir tapaðar eða beita öðrum úrræðum til úrbóta.

3. grein.

Keppnisfyrirkomulag á Íslandsmótinu skal vera þannig að tefldar verða 6-9 umferðir eftir monrad eða svissnesku kerfi, ef næg þátttaka fæst. Að öðrum kosti skal láta sveitinar tefla einfalda umferð, allar við allar, eða skipta í undanrásarriðla og síðan yrði teflt til úrslita. Önnur atriði svo sem umhugsunartími o.fl. skulu ákveðin af mótshaldara hverju sinni.

4. grein.

Stefnt skal að því að Íslandsmót grunnskólanna fari fram á einni helgi til að auðvelda þátttöku sveita víðs vegar að af landinu.

5. grein.

Verði tvær eða fleiri sveitir jafnar og efstar að vinningum í Íslandsmótinu, skal fara fram sérstök aukakeppni milli þeirra um 1. sætið. Fyrirkomulag þeirrar aukakeppni skal ákveðið af mótshaldara hverju sinni.

6. grein.

Sigursveitin í Íslandsmótinu hlýtur rétt til þátttöku í Norðurlandamóti grunnskólasveita í skák sem fram fer á haustin.
Heimilt er stjórn S.Í. að fela taflfélögum á svæði sigursveitarinnar, Skákskóla Íslands eða öðrum ábyrgum aðilum, að annast undirbúning að þátttöku í Norðurlandamótinu.

7. grein.

Allan ferðakostnað í sambandi við þátttöku á Íslandsmótinu skulu skólasveitirnar greiða sjálfar. Einnig fæðis-og gistikostnað á meðan á Íslandsmótinu stendur.

8. gr.

Eins og fram kemur í lögum FIDE þá er utanaðkomandi aðilum (aðrir keppendur, liðstjórar, foreldrar, áhorfendur ..) óheimilt að hafa áhrif á gang einstakra skáka á neinn hátt. Dæmi um slík óheimil inngrip eru: gefa vísbendingar um leiki, láta vita um fall á tíma, ráðleggingar um jafnteflisboð eða uppgjöf o.s.frv.  Undantekning frá þessu er að liðstjóri má ráðleggja um hvort taka eigi jafntefli eða bjóða jafntefli í keppni þar sem liðsstig (matchpoints) ráða úrslitum, sbr mótareglur FIDE.
Skákstjóra er heimilt að refsa þeirri sveit sem hagnast á brotinu með viðeigandi hætti. Við ítrekuð brot er skákstjóra heimilt að vísa sveit úr móti.

9. gr.

Leitast skal við að sveitir frá sama skóla tefli innbyrðis í 1.umferð. Sveitir frá sama skóla geta ekki teflt innbyrðis í síðustu umferð.