Reglugerð um Keppendaskrá Skáksambandsins

Keppendaskrá Skáksambandsins

1. grein
Tilgangur Keppendaskrárinnar er að gera umsýslu með keppendalistum fyrir Íslandsmót skákfélaga auðveldari, upplýstari og öruggari.
Skráin er þrískipt: skákmenn með lögheimili á Íslandi eða íslenskir ríkisborgarar, erlendir skákmenn og félagaskiptasaga.
Íslenski hlutinn er byggður á kennitölum og sá erlendi á FIDE-kennitölum.
Skráin er vistuð hjá Skáksambandi Íslands og er aðgengileg fyrir öll skákfélög sem taka þátt í Íslandsmóti skákfélaga.
Skrifstofa SÍ ber ábyrgð á skránni, réttmæti skráninga og uppfærslu hennar.

2. grein
Skipti skákmaður um félag, nýskráist í það eða hættir í því skal hann tilkynna S.Í. það á þar til gerðu eyðublaði. S.Í. skal senda staðfestingu til baka og upplýsa bæði gamla og nýja félag hans um þetta með sannanlegum hætti. Sérstakt eyðublað á ensku þar sem félagaskiptareglur ÍS eru útskýrðar, er notað fyrir erlenda skákmenn.

3.grein
Keppendaskráin kemur fyrst út 1.júní 2010. Hún verður byggð á félagaskrám taflfélaganna sem skilað var inn fyrir ÍS 2009-2010 með athugsemdum þeirra sem skilað var inn í febrúar 2010.
Þeir erlendu skákmenn sem hafa teflt í ÍS á árunum 2007-2010 færast sjálfkrafa inn í skrána. Um aðra erlenda skákmenn sem félögin óska eftir að skrá inn gilda ákvæði annarar greinar.
Æskilegt er að taflfélög upplýsi núverandi erlendu félagsmenn sína um félagskiptareglur ÍS.

4.grein
Erlendir skákmenn sem ekki hafa teflt með sínu félagi sl. fjögur keppnistímabil detta út af keppendaskránni, nema umboð þeirra sé endurnýjað.