Reglugerð um skólaskák

Reglugerð um skólaskák

frá 2005

1. grein
Skólaskák er skákkeppni nemenda í grunnskólum. Rétt til þátttöku hafa allir nemendur í grunnskólum landsins.
2. grein
Í keppninni skal nemendum skipt í tvo flokka, yngri og eldri flokk. Í yngri flokki keppa nemendur í 1.- 7. bekk, en í eldri flokki nemendur í 8.- 10. bekk.

3. grein
Keppnin skiptist í:

a) Skólamót, sem í keppa nemendur hvers skóla um titilinn skákmeistari viðkomandi skóla í hvorum flokki samkvæmt 2. grein.

b) Sýslumót/Kaupstaðamót, sem í keppa skákmeistarar skólanna innan hverrar sýslu og í hvorum flokki (samkv. 2. gr.) um titilinn skólaskákmeistari viðkomandi sýslu, og skákmeistarar skólanna í Reykjavík, Kópavogi, Akureyri og Hafnarfirði um titilinn skólaskákmeistari viðkomandi kaupstaðar. Sýslumótsstjórum er heimilt að fjölga keppendum úr hverjum skóla ef aðstæður leyfa.

c) Kjördæmamót, sem í keppa 2 efstu menn hverrar sýslu í viðkomandi kjördæmi og 2 efstu menn kaupstaðanna, Reykjavík, Akureyri, Kópavogur og Hafnarfjörður, hver í sínu kjördæmi um titilinn skólaskákmeistari viðkomandi kjördæmis. Skólaskákmeistarar Vestmannaeyja öðlast rétt til þátttöku í kjördæmamóti.

d) Landsmót, þar sem keppt er í tveimur flokkum, 1.- 7. bekk og 8.- 10. bekk. 12 keppendur eru í hvorum flokki. Þeir ákvarðast þannig að 1 keppandi er úr hverju kjördæmi (alls 8) einn aukamaður úr því kjördæmi er heldur Landsmótið hverju sinni og 3 keppendur sem koma úr sömu kjördæmum og 3 efstu menn á síðasta Landsmóti á undan. Sendi eitthvert kjördæmi ekki þann fjölda þátttakenda sem það hefur rétt á skal Landsmótsstjóri velja keppendur (1 eða fleiri) í staðinn. Þessir keppendur keppa um titilinn Skólaskákmeistari Íslands í hvorum flokki fyrir sig.
4. grein
Skáksamband Íslands hefur yfirumsjón með keppninni en getur falið stjórnum skáksambanda, taflfélaga eða öðrum aðilum að annast framkvæmd mótanna á tilteknum svæðum. Skáksamband Íslands sér um framkvæmd Landsmótsins í samráði við mótshaldara hverju sinni.
5. grein
Keppt skal samkvæmt gildandi skákreglum. Umhugsunartími skal vera ótiltekinn á skóla-og sýslumótum og kaupstaða- og kjördæmamótum. Á Landsmóti skal umhugsunartíminn vera 1 klukkustund á alla skákina. Stjórnendum Landsmóts er heimilt að víkja frá þessum tímamörkum ef aðstæður krefjast þess.

6. grein
Skólamótunum skal lokið eigi síðar en 1. mars, sýslumótum/kaupstaðamótum eigi síðar en 1. apríl og kjördæmamótum eigi síðar en 20. apríl nema annað sé ákveðið af stjórn S.Í. Landsmótið skal haldið sem fyrst eftir að kjördæmamótum er lokið.

7. grein
Komi upp ágreiningsmál varðandi framkvæmd mótanna, skal vísa þeim til stjórnar Skáksambands Íslands, sem hefur endanlegt úrskurðarvald.