Skáklög Skáksambands Íslands

Samþykkt á aðalfundi Skáksambands Íslands, 13. júní 2020 

 1. kafli
  Skákreglur og skákstjórn

1. grein.
Skákreglur Alþjóðaskáksambandsins (FIDE) gilda í sérhverri skákkeppni á vegum Skáksambands Íslands og félaga innan þess, nema annað sé sérstaklega auglýst.

2. grein.
Fyrir hverja skákkeppni, sem Skáksambandsstjórnin sér um framkvæmd á, skal skipaður skákstjóri sem annast stjórn keppninnar og úrskurðar deiluatriði. Úrskurður skákstjóra er endanlegur, nema um túlkun á skákreglum FIDE eða ákvæðum þessara laga sé að ræða, en þá getur deiluaðili áfrýjað til Dómstóls S.Í., sem þá hefur endanlegt úrskurðarvald. Ef áfrýjunarnefnd er í móti, kemur hún í stað dómstólsins.

2. kafli
Skákþing Íslands

3. grein.

Skákþing Íslands skal haldið ár hvert. Stjórn Skáksambands Íslands sér um framkvæmd þess. Keppt skal í eftirtöldum flokkum:
a) Landsliðsflokki.
b) Áskorendaflokki
c) Kvennaflokki.
d) Barna-og unglingaflokkum frá 8 ára og yngri og upp í 22 ára og yngri.

S.Í. skal einnig gangast fyrir Hraðskákmóti Íslands og Atskákmóti Íslands. Stjórnin ákveður hverju sinni þátttökugjöld og verðlaun.
Þátttökuréttur á Skákþingi Íslands er ekki skilyrtur við íslenskan ríkisborgararétt. Íslandsmeistaratign getur sá einn borið sem hefur heimild til að vera fulltrúi Íslands í öllum alþjóðlegum mótum.

 1. grein.
  Landsliðsflokkur
  Eftirtaldir keppendur hafa þátttökurétt í landsliðsflokki:
  1. Þrír efstu menn í landsliðsflokki á síðasta Skákþingi Íslands, og einn til vara.
  2. Tveir efstu menn í áskorendaflokki á síðasta Skákþingi Íslands.
  3. Þrír stigahæstu menn landsins aðrir en þeir, sem falla undir lið 1. eða 2, og tveir til vara
  4. Unglingameistari Íslands.
 2. Aðrir keppendur valdir af stjórn Skáksambands Íslands.

Skáksambandsstjórn skal a.m.k. tveim mánuðum áður en keppni í landsliðsflokki hefst, tilkynna hversu margir keppendur verða og hvar keppnin verður haldin. Jafnframt skal tilkynna hvaða menn hafi rétt til þátttöku skv. tl. 1-3 og gefa þeim hálfsmánaðar frest til að ákveða hvort þeir tefli. Mánuði áður en keppnin hefst skal Skáksambandsstjórn hafa valið þá sem hún býður til þátttöku.

Við val á keppendum, skv. 3. og 4. tl., hér að framan, skal stjórn Skáksambandsins hafa til hliðsjónar alþjóðleg skákstig og árangur skákmanna á nýafstöðnum mótum, enda hafi þeir teflt eigi færri en 30 kappskákir á undanförnum 24 mánuðum. Stjórn S.Í. hefur heimild til að falla frá þessum mörkum við mjög sérstakar aðstæður.

5. grein.
Efsti maður í hverjum flokki hlýtur nafnbótina Skákmeistari Íslands (í viðkomandi flokki).
Verði tveir eða fleiri keppendur efstir og jafnir skal stjórn Skáksambands Íslands ákveða fyrirkomulag. Það fyrirkomulag þarf að liggja fyrir með a.m.k. tveggja mánaða fyrirvara fyrir mót. Í öðrum flokkum en landsliðsflokki skal einnig gilda sú regla að ef tveir eða fleiri keppendur verða jafnir að vinningum í þeim sætum, sem veita meistaratitil, sæti í landsliðsflokki, eða önnur mikilvæg réttindi, þá skal stjórn SÍ ákveða fyrirkomulag sem kynna þarf með góðum fyrirvara fyrir mót.

 1. grein.

Styðjast skal við mótareglur FIDE (Fide Tournament Rules) varðandi aðstæður í keppnissal og aðbúnað keppenda í landsliðsflokki. Nánari leiðbeiningar eru í sérstakri reglugerð.

7. grein.
Áskorendaflokkur
Í áskorendaflokki skulu tefldar níu umferðir eftir monrad eða svissnesku kerfi. Flokkurinn skal opinn öllum, sem ekki hafa unnið sér rétt til þátttöku í landsliðsflokki. Ef þátttakendur eru færri en 20 má fækka umferðum. Skáksambandsstjórn skal með a.m.k. tveggja mánaða fyrirvara tilkynna hvar og hvenær flokkurinn fari fram.

8. grein.
Kvennaflokkur
Stjórn Skáksambands Íslands skal árlega ákveða fjölda keppenda og keppnisfyrirkomulag í landsliðsflokki kvenna. Síðasti Íslandsmeistari skal ávallt eiga rétt á þátttöku.

9. grein.
Unglinga- og barnaflokkar

Skiptingin í flokkunum er þannig: 8 ára og yngri, 9-10 ára, 11-12 ára, 13-14 ára, 15-16 ára og 17-22 ára. Miðað er við almanaksárið varðandi aldur keppenda. Íslandsmeistari í 11-12 ára, 13-14 ára og 15-16 ára fær þátttökurétt í elsta flokknum sem ber heitið Unglingameistaramót Íslands. Að öðru leyti hafa keppendur einungis þátttökurétt í þeim flokkum sem þeir falla í vegna aldurs þeirra.
Efsta stúlka hvers flokks skal krýnd sem Íslandsmeistari.

Sigurvegari Unglingameistaramóts Íslands hlýtur sæmdarheitið Unglingameistari Íslands og rétt til þátttöku í Landsliðsflokki árið eftir.

Stjórn Skáksambandsins hefur við sérstakar aðstæður rétt til að láta flokka tefla í sama móti. Íslandsmeistarar skulu þó alltaf krýndir fyrir hvern flokk.

 1. grein.
  Ef vafi leikur á um rétt keppenda til þátttöku í einstökum flokkum, sker skáksambandsstjórn úr því. Dómstóll S.Í. úrskurðar um allan ágreining, sem upp kann að koma varðandi túlkun þessara skáklaga.11. grein.
  Hraðskákmót Íslands
  Stjórn SÍ. ákveður tímasetningu hverju sinni og sér um framkvæmd mótsins. Sigurvegari hlýtur nafnbótina Hraðskákmeistari Íslands.
 1. grein.
  Atskákmót Íslands
  skal haldið í einu þrepi. Öllum er heimil þátttaka og skal teflt með útsláttarfyrirkomulagi. Raðað verður í mótið skv. atskákstigum og ákvæðum reglugerðar stjórnar S.Í. um mótið. 
 1. grein.
  Umhugsunartími.
  Skáksamband Íslands ákveður tímamörk á skákmótum á vegum sambandsins í samræmi við reglur FIDE, alþjóðaskáksambandsins. Tímamörk skulu auglýst um leið og dagsetningar viðkomandi skákmóts.
 1. grein.
  Stjórn Skáksambands Íslands lætur reikna a.m.k. tvisvar á ári skákstig fyrir íslenska skákmenn, sem þátt taka í skákmótum á vegum sambandsins eða aðildarfélaga þess. Stjórn Skáksambandsins setur nánari reglur um hvaða skilyrði skákmót þurfa að uppfylla til að vera tekin til útreiknings.

Stjórn SÍ sendir öll kappskákmót á vegum sambandsins til útreiknings hjá FIDE. Einnig þau kappskákmót sem aðildarfélög þess senda inn.

 1. grein.
  Stjórn Skáksambands Íslands skal skipa landsliðseinvald bæði í opnum flokki og í kvennaflokki. Landsliðseinvaldarnir skulu annast val á landsliði Íslands í skák hverju sinni.
  Skákmeistari Íslands og Íslandsmeistari kvenna skulu ávallt eiga sæti í landsliði Íslands. Skákmeistari Íslands í opnum flokki skal hafa rétt til að tefla fyrir Íslands hönd í undankeppni heimsmeistaramóta (nú EM einstaklinga). Að öðru leyti hafa landsliðseinvaldar frjálsar hendur um val á keppendum og taka á því fulla ábyrgð í samræmi við gildandi keppnis- og agareglur SÍ. Stjórn SÍ skal veita landsliðseinvöldum viðeigandi stuðning í þeirra störfum.
  Stjórn S.Í. skal tryggja að skákmenn, sem tefla fyrir Íslands hönd í einstaklings- eða liðakeppni og eru sendir á slík mót á vegum S.Í., fái viðeigandi þjálfun hjá færum þjálfara eða þjálfurum. Yfirumsjón og skipulagning þessarar þjálfunar er í höndum landsliðseinvalda.
 1. kafli
  Íslandsmót skákfélaga

16. grein.
Stjórn Skáksambands Íslands gengst árlega fyrir Íslandsmóti skákfélaga. Keppnin er sveitakeppni og eiga öll skuldlaus taflfélög eða svæðasambönd innan S.Í þátttökurétt. Stjórn S.Í. skal ákveða keppnisdaga og þátttökugjöld fyrir 1. september ár hvert.

17.grein.
Keppninni skal skipt í fimm deildir. Efsta sveit í úrvalsdeild er sigurvegari keppninnar. Fjöldi liðsstiga (matchpoints) skal ráða úrslitum um endanlega röð sveita í öllum deildum, en tvö stig fást fyrir sigur í viðureign sveita og eitt fyrir jafntefli. Verði liðsstig jöfn, skal fjöldi vinninga ráða. Hvert félag á rétt á að senda svo margar sveitir til keppninnar sem það óskar. Þó er félögum sem hafa með sér svæðissamband, heimilt að sameinast um eina eða fleiri sveitir. Teflt skal á sex borðum í öllum deildum nema í úrvalsdeild, þar sem fjöldi borða verður 8. Tefld er tvöföld umferð í úrvaldsdeild en einföld umferð í öðrum deildum.

 1. grein.

Sex sveitir skulu vera í úrvalsdeild, átta sveitir í 1.-4. deild Stjórn S.Í. hefur rétt til að fjölga eða fækka sveitum í þriðju og fjórðu deild þyki henni ástæða til. Efsta sveit fyrstu deildar og tvær efstu sveitir 2.-4. deildar færast upp um deild í lok keppnistímabils en neðsta sveit úrvalsdeildar og tvær neðstu sveitir 1.-3. deildar færast niður. Sveit sem hefur áunnið sér rétt til að fara upp í efri deild getur óskað eftir því að færast ekki upp um deild. Jafnframt getur sveit óskað eftir því að vera færð niður um deild, þó að hún hafi unnið sér inn rétt á áframhaldandi veru í þeirri deild sem hún á sæti. Í reglugerð um Íslandsmót skákfélaga skal kveðið á um hvaða sveitum skuli boðið sæti þeirra sem kjósa að flytjast niður um deild eða kjósa að fara ekki upp um deild

Sérákvæði sem gildir tímabilið 2019-20 

Deildirnar keppnisárið 2020-21 verði skipaðar miðað við lokaniðurstöðuna 2019-20 á eftirfarandi hátt:

 • Úrvalsdeild: Sex efstu sveitir 1. deildar .
 • deild: Sveitirnar úr 7.-10. sæti í 1. deild og í 1.-4. sæti í 2. deild
 • deild: Sveitirnar úr 5.-8. sæti úr 2. deild og 1.-4. sæti úr 3. deild
 • deild: Sveitirnar úr 5.-9. sæti úr 3. deild og þrjár efstu sveitirnar úr 4. deild
 • deild: Aðrar sveitir

Sérákvæði fyrir seinni hluta Íslandsmóts skákfélaga sem hófst í október 2019

Keppandaskrá skáksambands Íslands skal uppfærð fyrir seinni hluta Íslandsmót skákfélaga og allar umsóknir sem berast 20 dögum fyrir seinni hluta Íslandsmót skákfélaga afgreiddar óháð búsetu og ríkisfangi viðkomandi skákmanna.

19.grein.
Aðeins þeir sem eru í Keppendaskrá SÍ teljast löglegir með viðkomandi félagi í Íslandsmóti skákfélaga (fyrri – og seinni hluta). Þó eru þeir skákmenn sem eru án alþjóðlegra kappskákstiga og án félags undanþegnir því að þurfa að vera í Keppendaskránni. Tilkynning skákmanns skal hafa verið send 20 dögum fyrir upphaf fyrri hluta Íslandsmóts skákfélaga ella getur hann ekki teflt fyrir sitt nýja félag í því. Tilkynning um sameiningu félaga skal berast innan sama frests.

Athugasemdir vegna Keppenda-skrárinnar skulu hafa borist SÍ viku fyrir mót og SÍ að úrskurða í síðasta lagi fimm dögum fyrir upphaf Íslandsmóts skákfélaga.

Eftir fyrri hluta Íslandsmóts skákfélaga er skákmönnum með lögheimili á Íslandi og Íslendingum sem eru búsettir erlendis án lögheimils á Íslandi heimilt að ganga í taflfélag og tefla fyrir nýja taflfélagið sitt í seinni hlutanum, að því gefnu að hann hafi ekki teflt fyrir gamla taflfélagið sitt í fyrri hlutanum. Til að skákmenn teljist löglegir með hinu nýja félagi skulu slíkar breytingar vera tilkynntar 20 dögum fyrir síðari hlutann.

 1. grein.
  Keppendur skulu vera skráðir í keppendaskrá Skáksambandsins sem félagsmenn þeirra taflfélaga sem þeir tefla fyrir. Raða skal keppendum í sveitir og borð eftir styrkleika. Fyrir upphaf 1. umferðar fyrri hluta ÍS skulu félögin skila inn styrkleikaröðuðum lista allra þeirra keppenda sem þau hyggjast nota í keppninni. Ekki er leyfilegt að breyta þeirri röð eftir að keppni hefst. Keppandi getur flust upp eða niður um sveit hvenær sem er keppninnar en heildarröð keppenda verður að haldast. Komi lið ekki til keppni án ásættanlegra orsaka að mati skákstjóra tapar það skákum á öllum borðum. Komi slíkt fyrir tvisvar skal liðið dæmt úr keppninni. Í hverri viðureign mega að hámarki helmingur liðsmanna hverrar sveitar vera erlendir ríkisborgarar, nema að viðkomandi hafi átt lögheimili á Íslandi síðustu 12 mánuði fyrir keppni.

21.grein.
Stjórn Skáksambandsins skal árlega skipa sérstaka mótsstjórn sem sker úr um lögmæti keppenda ef beiðni um athugun á lögmæti viðkomandi liggur fyrir eða ef kæra berst mótsstjórninni. Beiðni um athugun og/eða kæra skal berast mótsstjórn, eða skákstjórum fyrir hennar hönd innan 48 tíma eftir að umferð lýkur í þeirri umferð sem ólöglegur keppandi telst hafa teflt í. Mótsstjórn skal kynna framkomna kæru eða beiðni því félagi sem teflir fram keppandanum og gefa félaginu stuttan frest til að koma fram andmælum. Úrskurður skal liggja fyrir innan 48 tíma frá því að athugun og/eða kæra barst. Úrskurðir Mótanefndar skulu rökstuddir og afrit þeirra afhent báðum málsaðilum innan klukkustundar eftir að úrskurður hefur verið kveðinn upp. Ef keppandi er úrskurðaður ólöglegur, skal viðkomandi viðureign tapast 2-6 hið minnsta þegar um er að ræða 8 manna lið en 1,5-4,5 þegar um er að ræða 6 manna lið. Tapist viðureignin hins vegar enn stærra standa þau úrslit og skal skák ólöglegs keppenda ávallt teljast töpuð. Úrskurði mótsstjórnar má skjóta til Dómstóls SÍ og skulu slík erindi hafa verið send Dómstólnum innan þriggja sólarhringa frá því að úrskúrður Mótanefndar lá fyrir. Dómur Dómstóls S.Í. skal liggja fyrir eigi síðar en 5 sólarhringum eftir að erindið barst. Skákstjóri úrskurðar um önnur vafaatriði.

22.grein
Stjórn S.Í. setur reglugerð um nánari framkvæmd Íslandsmóts skákfélaga.

——-