Rules

Six rounds using the Swiss system.  Each player gets 90 minutes with a 30 seconds increment for every move.  The tournament is divided into five age groups, from A to E, with a maximum of two players per country in each group.

Class A:  For players turning 18, 19 or 20 years 2019.

Class B:  For players turning 16 or 17 years 2019.

Class C:  For players turning 14 or 15 years 2019.

Class D:  For players turning 12 or 13 years 2019

Class E:  For players turning 11 (or younger) years 2019.

Individuelt ungdom

1. Alle nordiske land har rett til å delta i mesterskapet, som arrangeres en gang i året – fortrinnsvis tredje helgen i februar. Turneringen avholdes på skift mellom landene etter nærmere avtale landene imellom.

2. Arrangørlandet skal sende ut innbydelser til de nordiske land senest 3 måneder før turneringen. De inviterte land skal besvare innbydelsen senest en måned før turneringen, og sende med en foreløpig deltagerliste samt navn og adresse til “lagets” kontaktperson.

3. Det spilles i fem forskjellige aldersklasser. Hvert land har rett til å stille med to representanter i hver klasse. Hver klasse skal bestå av 10 eller 12 spillere. Arrangørlandet skal sette inn egne spillere for å oppnå like antall, eller 10 spillere i klassen.

4. Klasseinndelingen er:

Klasse A: Spillere som i det år nordisk mesterskap spilles fyller høyst 20 år
Klasse B: Spillere som i det år nordisk mesterskap spilles fyller høyst 17 år
Klasse C: Spillere som i det år nordisk mesterskap spilles fyller høyst 15 år.
Klasse D: Spillere som i det år nordisk mesterskap spilles fyller høyst 13 år.
Klasse E: Spillere som i det år nordisk mesterskap spilles fyller høyst 11 år.

5. Turneringen spilles over 6 runder etter et FIDE sveitser-system. Det systemet arrangøren velger skal komme frem i innbydelsen. Forøvrig gjelder følgende regler:
A. Betenkningstiden er 90 min. på hele partiet med et tillegg på 30 sec pr. trekk.
B. Det spilles etter FIDE’s regler.
C. Rekkefølgen i klassene avgjøres etter antall partipoeng. Ved lik poengstilling anvendes alminnelig kvalitetsberegning, hvor motstander med laveste poengsum strykes. Ved fortsatt likhet tas siste motstander med i beregningen. Ved fortsatt likhet beregnes Sonneborn-Berger kvalitet. Ved fortsatt likhet er innbyrdes parti avgjørende. Ved likhet etter dette deles plasseringen og såvidt mulig også premien. Dersom premier ikke kan deles trekkes det lodd.

6. Mesterskapet anbefales spilt etter følgende tidsskjema:
Første dag: Ankomst
Annen dag: 1. og 2. runde
Tredje dag: 3. og 4. runde
Fjerde dag: 5. og 6. runde

7. Turneringen ledes av en turneringsleder som utpekes av det arrangerende land. Turneringslederens avgjørelser kan ikke appelleres. Arrangørlandet drager omsorg for, at resultaterne bliver indrapporteret til FIDE for rating, hvis der er et tilstrækkeligt antal deltagere med FIDE-rating.

8. Vinneren av hver klasse får tittelen “Nordisk mester i skolesjakk individuelt”. Arrangøren fastsetter premieringen utfra følgende minimumsbestemmelser: De tre beste i hver klasse premieres med medalje eller trofé med inngravering. Alle deltagere tildeles diplom eller annet deltagerbevis.

9. I mesterskapet inngår en offisiell lagkonkurranse. Rekkefølgen avgjøres av summen av antall oppnådde partipoeng av inntil to spillere i hver klasse. Ved poenglikhet vinner det land som har lavest total plassiffer beregnet fra samme spillere. Arrangøren bestemmer om den ønsker å premiere beste nasjonslag og eventuelt på hvilken måte.

10. De deltagende land betaler selv reiseomkostninger for deres deltagere. Arrangørlandet står for utgifter under turneringen (kost, logi osv.) for maksimum ti spillere og en leder i inntil 4 døgn, avhengig av det enkelte lands reisemuligheter.

11. De enkelte lands forbund har ansvaret for at nærværende bestemmelser overholdes.

Vedtatt av møte i skolesjakkomiteen i Tjele 14. februar 2002 og revidert av skolesjakkomiteen i Billund 15. februar 2014.