Stjórn Skáksambands Íslands boðar hér með til aðalfundar Skáksambandsins í samræmi við 8. gr. laga SÍ.

Fundurinn verður haldinn laugardaginn 29. maí kl. 10:00 í félagsheimili Taflfélags Reykjavíkur, Faxafeni 12. Ef samkomutakmarkanir verða þannig að það sé ekki hægt að halda fundinn í raunheimum verður hann haldinn á rafrænan hátt.

Dagskrá: Venjuleg aðalfundarstörf.

Minnt er á 9. grein laga SÍ en sú grein hljóðar svo:

Við atkvæðagreiðslu á aðalfundi á hvert félag eitt atkvæði enda geti sýnt fram á a.m.k. 10 félagsmenn með lögheimili á Íslandi og geti sýnt fram á virka skákstarfsemi. Eitt atkvæði bætist við hjá félagi fyrir hverja sveit sem það sendir í Íslandsmót skákfélaga það árið. Við atkvæðagreiðslu um kjörbréf í upphafi fundar skal gilda sú regla, að hvert félag fari ekki með fleiri atkvæði en það hafði á aðalfundi árið áður. Enginn fulltrúi getur farið með meira en eitt atkvæði á fundinum. Við atkvæðagreiðslur á aðalfundi ræður einfaldur meirihluti atkvæða, nema um þau mál sem sérstaklega eru tilgreind í þessum lögum.

Einnig skal bent á 6. grein:

Standi aðildarfélag í gjaldfallinni skuld við sambandið hefur það ekki rétt til að eiga fulltrúa á aðalfundi. Skákdeildir í félögum geta átt aðild að sambandinu, enda hafi þá minnst 10 menn bundist slíkum samtökum. Heimilt er tveimur eða fleiri aðildarfélögum í sama landshluta að stofna með sér svæðissamband.

Meðfylgjandi eru tvær lagabreytingatillögur sem bárust frá laganefnd SÍ.

- Auglýsing -